Högskolan Kristianstad

Inte från Högskolan Kristianstad?

Nyheter

Prenumerera på den här bloggen

Service message

Please scroll down for information in English.

Inloggningstjänst för HKR-konto uppdateras

Den 20/8 uppdateras inloggningstjänsten för HKR-inloggning på itslearning.

Även om det inte förväntas något längre avbrott i inloggningstjänsten så kan det visas ett felmeddelande vid den första inloggningen/utloggningen efter det att tjänsten uppdaterats. Om ni råkar ut för detta rekommenderar vi er att klicka på länken Clean itslearning cookies, stänga ner webbläsaren helt (alla webbläsarfönster) och därefter starta webbläsaren och logga in på nytt. Om problemet kvarstår, försök igen en stund senare.

itslearning HKR-konto login service update

The login service for HKR-konto will be updated on Thursday august 20th.

Downtime is not expected but there might be an error message on the first attempt to login/logout. If you experience the error message we advice you to click on the link Clean itslearning cookies, close your browser (all browser tabs and windows), start the browser again and login. If problem persist, please try again a few minutes later.


2015-08-20 13:28

Välkommen/Welcome

Please scroll down for instructions in English.

Registrering och kurstillgång en vecka före kursstart

Din inloggning till itslearning och tillgång till kursytan aktiveras dagen efter att du registrerat dig på www.hkr.se/registrering. Registreringen öppnar en vecka innan kursstart. Om du är helt ny som student på Högskolan Kristianstad får du användarnamn och lösenord utskickat någon vecka innan terminsstart, se information på www.hkr.se/kontoinfo.

Klicka på knappen "Logga in med HKR-Konto"

Du som är student eller lärare på Högskolan Kristianstad ska klicka på knappen ”Logga in med HKR-konto” så skickas du vidare till en sida där du kan logga in med ditt användarnamn och lösenord för HKRs it-resurser, alltså samma lösenord som du använder för att logga in i dator, e-post etc.

  • Om du tappat bort ditt lösenord hittar du instruktioner för hur du uppdaterar det på www.hkr.se/kontoinfo
  • Om du får problem att uppdatera lösenord kontaktar du 3030@hkr.se
  • Om ni får systemfel - kontakta administratör vid inloggning rekommenderar vi er att klicka på länken Clean itslearning cookies, gå tillbaka till inloggningssidan och logga in på nytt.

"Logga in med itslearning" används enbart om du är ”extern”

Gästlärare med ett användarnamn som inleds med ”extern”, externa projektmedarbetare etc. ska välja det vänstra alternativet ”Logga in med itslearning-konto”. Obs! Om du tidigare varit gästlärare men nu har en data-identitet via HKR ska du meddela oss via 3030@hkr.se

Registration and course access one week prior to course start

Your login to itslearning and access to the course will be activated one day after you have registered on www.hkr.se/registrering. Registration opens one week before the course’s start date. If you are a new student at Kristianstad University user credentials will be sent to you a few weeks before the semester.

Click the button  "Log in with HKR-konto"

Click the button ”Log in with HKR-konto” if you are a student or employee at Kristianstad University.You will get redirected to a page where you log in with your user credentials for HKR.

itslearning-konto: If you are “extern”

Guest teachers with a user id starting with “extern” should use the left option ”Log in with itslearning account”. Nb! If you started as a guest teacher but now have a HKR-konto, please contact us at 3030@hkr.se

2014-09-18 10:43

Välj språk
Svenska